Tin tức

Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức buổi làm việc giữa Lãnh đạo Sở với Ban thường vụ Hội Xây dựng Hà Nội về công tác phối hợp hoạt động năm 2020

Thực hiện chương trình công tác của Hội Xây dựng Hà Nội, chiều ngày 23/10/2020, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức buổi làm việc giữa Lãnh đạo Sở Xây dựng với Ban Thường vụ Hội Xây dựng Hà Nội về kiểm điểm công tác phối hợp hoạt động của Sở và Hội năm 2020. Về phía Hội Xây dựng Hà Nội tham dự có:  …

Phục vụ QLNN

Khoa học công nghệ

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Phát triển vật liệu xây không nung và Đề án Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao

Ngày 6/11/2020, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Phát triển vật liệu xây không nung theo Quyết định số 567/QĐ-TTg (Chương trình 567) ngày 28/4/2010 và thực hiện Đề án Xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao theo Quyết định số 452/QĐ-TTg (Đề án 452) ngày 12/4/2017 của …

Đào tạo