Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội tổ chức thành công Đại hội điểm

Sáng 2/12, Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội (KHCN và KTXD), nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tiến hành trang trọng tại trụ sở đơn vị cùng với sự tham gia của 81 đoàn viên công đoàn. Đây là đơn vị được Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp.

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội; Nguyễn Lương Tuấn, Viện trưởng Viện KHCN và KTXD Hà Nội cùng các đồng chí là Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Viện đã thực hiện tốt vai trò là đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức lao động. Thường xuyên chăm lo đến lợi ích và quyền lợi hợp pháp, lắng nghe, chia sẻ các tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công nhân viên chức lao động trong Viện để từ đó động viên, thăm hỏi kịp thời.

Công đoàn Viện còn tham gia tích cực việc tham mưu, xây dựng các chủ trương, chính sách, các đề tài Khoa học kỹ thuật; đồng thời kết hợp với chính quyền chăm lo cải thiện việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. Hiện 100% cán bộ, công nhân, viên chức, lao động của Viện được đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội tổ chức thành công Đại hội điểm
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hàng năm Công đoàn Viện phối hợp với chính quyền duy trì chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ, tổ chức cho người lao động thăm quan, nghỉ mát. Công đoàn tích cực tham gia và thực hiện đầy đủ các hoạt động từ thiện, nhân đạo, tương thân tương ái với tinh thần “lá lành đùm lá rách” như: thăm hỏi các cán bộ, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt và thăm hỏi gia đình thương binh liệt sĩ ngày 27/7, thăm hỏi động viên thân nhân đoàn viên công đoàn lúc ốm đau và rất nhiều những hoạt động thiết thực khác.

Ngoài ra, Công đoàn Viện luôn đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức cho 100% đoàn viên Công đoàn tích cực tham dự lớp học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm, tham gia các buổi sinh hoạt chính trị. Đoàn viên công đoàn đều nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thường xuyên đẩy mạnh phong trào vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công sở” trong đoàn viên công đoàn.

Có thể nói, bằng nhiều hoạt động thiết thực thông qua công tác thi đua khen thưởng, các hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao, công tác tuyên truyền giáo dục, chăm lo cải thiện đời sống cán bộ, công nhân, viên chức, lao động… vai trò của Công đoàn Viện KHCN và KTXD Hà Nội đã từng bước phát huy, luôn nhận được sự chỉ đạo, sự giúp đỡ tạo điều kiện của Chi bộ Đảng, lãnh đạo Viện trong mọi hoạt động.

Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội tổ chức thành công Đại hội điểm
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Công đoàn Viện KHCN và KTXD Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nhờ đó, hoạt động công đoàn đã thu hút toàn thể cán bộ, công nhân viên tham gia, tổ chức Công đoàn đã thực sự gắn bó với cán bộ, đoàn viên toàn cơ quan, là chỗ dựa tin cậy, là cầu nối giữa cán bộ, công nhân, viên chức, lao động với lãnh đạo góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác và giữ vững sự ổn định của đơn vị.

Phát huy các kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Viện đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động, đoàn viên Công đoàn vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đơn vị ổn định và phát triển.

Tham luận trực tiếp tại Đại hội, đoàn viên Công đoàn Viện cũng nhất trí cao với báo cáo hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Viện trong nhiệm kỳ qua, theo đó, các đoàn viên công đoàn cần tích cực tham gia quản lý, giám sát, phản biện xã hội. Để làm được điều này, Ban Chấp hành Công đoàn cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, đổi mới trong nội dung hoạt động để thu hút đông đảo đoàn viên tham gia…!

Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội tổ chức thành công Đại hội điểm
Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và Viện trưởng Viện KHCN và KTXD, chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Viện KHCN và KTXD luôn nỗ lực cố gắng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra.

“Trong 5 năm qua, tổ chức Công đoàn Viện KHCN và KTXD đã phát huy truyền thống tốt đẹp, bám sát định hướng của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chi bộ, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2018 – 2022 đề ra, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Viện đạt được kết quả tích cực, nổi bật”, đồng chí Nguyễn Thị Thanh khẳng định.

Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội tổ chức thành công Đại hội điểm
Đoàn viên biểu quyết thông qua danh sách ứng cử Ban Chấp hành Công đoàn Viện KHCN và KTXD.

Nhìn nhận những cơ hội cũng như thách thức đối với tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viện khóa mới cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua, tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viện KHCN và KTXD nhiệm kỳ 2023 – 2028 làm tốt công tác tuyền truyền, phổ biến để đoàn viên Công đoàn nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trước yêu cầu tình hình mới; phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của Công đoàn các cấp trong tham gia quản lý nhà nước, tăng cường việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị.

Cùng đó, Công đoàn Viện KHCN và KTXD cần tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tại đơn vị để tăng cường nguồn lực và sức mạnh tổng hợp cho hoạt động của tổ chức Công đoàn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm nòng cốt. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, Công đoàn Viện khóa mới cần tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, người lao động phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua: “Sáng kiến sáng tạo”, “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”…, đồng thời tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… chào mừng Đại hội Công đoàn ngành dự kiến được tổ chức trong tháng 6/2023, tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ 17, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội tổ chức thành công Đại hội điểm
Đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viện KHCN và KTXD nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đánh giá về công tác tổ chức Đại hội của Công đoàn Viện KHCN và KTXD, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu ghi nhận, đánh giá Đại hội Công đoàn Viện được diễn ra trong không khí trang nghiêm, Đoàn Chủ tịch chỉ đạo diễn biến của Đại hội tương đối bài bản, khoa học.

“Qua Đại hội ngày hôm nay, mong rằng kinh nghiệm tổ chức Đại hội Công đoàn của Viện KHCN và KTXD sẽ được lan tỏa tới các Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp trong ngành Xây dựng Hà Nội để các đơn vị áp dụng, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp cơ sở”, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Đại hội, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, với tinh thần dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viện KHCN và KTXD, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 7 đồng chí. Đồng thời, Đại hội cũng bầu 2 đại biểu (1 chính thức, 1 dự khuyết) đi dự Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

(theo báo Lao động thủ đô)

Bài viết trước đó

Bình luận facebook