Đơn vị trực thuộc

Đơn vị trực thuộc:

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng là đơn vị trực thuộc Viện KHCN và Kinh tế xây dựng Hà Nội, được thành lập từ năm 2007.

Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc, được sử dụng con dấu riêng, có đăng ký hoạt động Khoa học Công nghệ số A-25/2010/ĐK-KH&CN do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp ngày 09 tháng 12 năm 2010.

 

  •  Liên hệ        : Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng
  •  Địa chỉ        : Số 38 Cát Linh, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.
  • Điện thoại   : 024.37347677