Lãnh đạo Viện

Lãnh đạo Viện và đội ngũ cán bộ chủ chốt

 

TTHọ và tênChức vụ

1

Nguyễn Lương TuấnViện trưởng

2

Nguyễn Quốc KhánhPhó Viện trưởng

3

Nguyễn Bá PhùngPhó Viện trưởng

4

Phạm Thị ĐạtTrưởng phòng Hành chính – Tổng hợp

5

Nguyễn Mai LêPhó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp,

phụ trách Kế toán

6

Phạm Đại NghĩaTrưởng phòng Nghiên cứu kết cấu và Thí nghiệm công trình

7

Tạ Thu HàTrưởng phòng Nghiên cứu Kinh tế xây dựng

8

Phạm Hoàng GiangTrưởng phòng

Nghiên cứu, Thí nghiệm Địa kỹ thuật và Kiểm định xây dựng

9

Lương Thị Hoàng YếnTrưởng phòng Nghiên cứu và

Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

10

Nguyễn Hải DũngPhó Trưởng phòng phụ trách phòng Nghiên cứu ứng dụng

Khoa học công nghệ, Tư vấn và Giám định xây dựng