Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 15 tháng 10 năm 2022, Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội tổ chức đợt học tập chuyên đề về nguồn tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên..

Đoàn gồm 41 thành viên do đồng chí Nguyễn Lương Tuấn – Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Phó viện trưởng làm Phó đoàn và các cán bộ, đảng viên, viên chức và lao động hợp đồng trong đơn vị.

Di tích Quốc gia đặc biệt An Toàn Khu (ATK) Định Hóa “Thủ đô Gió Ngàn, Chiến khu Việt Bắc”, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng Trung ương Đảng, Chính phủ ở, làm việc để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954), nơi quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đi tới thắng lợi, kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Đây là một quần thể Di tích lịch sử cách mạng quan trọng bậc nhất của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XX, có ý nghĩa và giá trị trên nhiều mặt.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn kính cẩn dâng Lễ, thắp nén tâm nhang bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xin hứa sẽ nguyện học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Người.

Đồng chí Nguyễn Lương Tuấn – Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội ghi cảm tưởng tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây là hoạt động hướng về cội nguồn rất có ý nghĩa được đơn vị tổ chức thành công nhiều năm với mục đích nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước, ý thức bảo vệ và giữ gìn chủ quyền dân tộc. Đồng thời, hoạt động đã giúp các các cán bộ, đảng viên, viên chức và lao động trong đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường hơn nữa sự gắn bó, đoàn kết giữa các cá nhân và tập thể trong đơn vị.

Bài viết trước đó

Bình luận facebook